ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Mistrzem być

29 maja 2019 r., w auli szkoły odbyła się kampania profilaktyczna pn. "Mistrzem być" z zakresu zapobiegania przejawom niedostosowania społecznego młodzieży - przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz zapobiegania agresji rówieśniczej. Spotkanie z młodzieżą przeprowadził Pan Marcin Prus - wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej. Prus  

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień