foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Plan wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania 2018/2019

Harmonogram wewnątrzszkolnego badania osiągnięć w II LO w Słupsku w roku szkolnym 2018/19

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

III

GIMNAZJUM

Język obcy P

9.00

15.10.2018

poniedziałek

Język obcy R

10.10

Przedmioty humanistyczne

9.00

16.10.2018

wtorek

Język polski

10.10

Przedmioty przyrodnicze

9.00

17.10.2018

środa

Matematyka

10.10

III

LICEUM

J. polski P

A,B,C,D

9.00

15.10.2018

poniedziałek

Matematyka P

A,B,C,D

9.00

16.10.2018

wtorek

Język angielski P

A,B,C

9.00

17.10.2018

środa

Język angielski R

D

9.00

Biologia R

B,D

8.00

18.10.2018

czwartek

Geografia R

C

8.00

Informatyka R

A

8.00

Chemia R

B,D

8.00

19.10.2018

piątek

Matematyka R

A,C

8.00

Fizyka R

A,B,C

8.00

22.10.2018

poniedziałek

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

III

GIMNAZJUM

Język obcy P

9.00

14.01.2019

poniedziałek

Język obcy R

10.10

Przedmioty humanistyczne

9.00

15.01.2019

wtorek

Język polski

10.10

Przedmioty przyrodnicze

9.00

16.01.2019

środa

Matematyka

10.10

III

LICEUM

J. polski P

A,B,C,D

9.00

14.01.2019

poniedziałek

Matematyka P

A,B,C,D

9.00

15.01.2019

wtorek

Język angielski P

A,B,C,D

9.00

16.01.2019

środa

Język angielski R

deklaracje

9.00

Biologia R

deklaracje

8.00

17.01.2019

czwartek

Geografia R

deklaracje

8.00

Informatyka R

deklaracje

8.00

Chemia R

deklaracje

8.00

18.01.2019

piątek

Matematyka R

deklaracje

8.00

Język polski R

deklaracje

8.00

Fizyka R

deklaracje

8.00

21.01.2019

poniedziałek

W dniach 15 – 17 października 2018 oraz 14 – 16 stycznia 2019 po skończonym sprawdzianie WBO uczniowie klas III Gimnazjum i Liceum idą do domu. W dniach 18 – 22 października 2018 oraz 17 – 21 stycznia 2019 po skończonym sprawdzianie WBO uczniowie klas III Liceum pozostają na lekcjach.

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

II

LICEUM

Biologia R

B,D

8.00

10.04.2019

środa

Fizyka R

A

J.angielski P

B

11.15

J.angielski R

A,C,D

Matematyka P

A,B,C,D

8.00

11.04.2019

czwartek

Matematyka R

A,B,C

11.15

J. polski P

A,B,C,D

8.00

12.04.2019

piątek

Chemia R

B,D

11.15

Informatyka R

C