V Słupski Konkurs Chemiczny ATOM

Probowki grafika ilustracyjnaPo raz piąty 18 kwietnia uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się z chemicznym wyzwaniem, które miało na celu wyłonienie najlepszego słupskiego chemika. Młodzież, po rozwiązaniu testu konkursowego, miała okazję zwiedzić szkołę. Poziom ocenionych prac okazał się bardzo wysoki, co świadczy o doskonałym przygotowaniu uczniów. W tym roku szkolnym laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce- Piotr Kowalczyk (Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie) 
 • II miejsce- Oskar Kotela (Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku) 
 • III miejsce- Oktawian Bielecki (Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku) 

Gratulujemy!

V Słupski Konkurs Chemiczny "ATOM"

tarcza LO2REGULAMIN
V Słupskiego Konkursu Chemicznego "ATOM"
o tytuł Słupskiego Chemika
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku


§ 1
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej wiedzy i umiejętności chemicznych oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań, integracja szkół podstawowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 32, tel. (59) 84 24 894,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3
ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

§ 4
TEMATYKA KONKURSU

Uczeń biorący udział w Powiatowym Konkursie Chemicznym „ATOM” powinien wykazać się wiedzą chemiczną określoną treściami nauczania i wymaganiami opisanymi w podstawie programowej przedmiotu chemia dla szkół podstawowych.

§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
3. Nauczyciel z danej szkoły, z której uczniowie wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie, sporządza listę osób (maksymalnie 2 uczniów) biorących w nim udział (załącznik nr 1)
i przesyła ją w formie elektronicznej według załączonego formularza zgłoszeniowego do 5 kwietnia 2023r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z oświadczeniem rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia biorącego udział w konkursie (załącznik nr 2). Załączniki należy wypełnić komputerowo lub pismem drukowanym.
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

§ 6
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.
 2. Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2023r. o godzinie 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku i trwać będzie 45 minut.
 3. Prace uczniów ocenia komisja konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy konkursu pod przewodnictwem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
 4. Prace konkursowe zabezpiecza i przechowuje organizator konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się o godzinie 11.45 w dniu Konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
  Mickiewicza w Słupsku.
 6. W czasie trwania Konkursu możliwe jest korzystanie z kalkulatorów prostych.

§ 6
TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej bez możliwości kopiowania.
 2. Odwołanie może być złożone osobiście w dniu Konkursu. Musi zawierać wskazanie, które fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w konkursie.
 4. Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu konkursu nie może być podstawą składania odwołania.
 5. Odwołania będą rozpatrywane przez komisję konkursową, której decyzje będą ostateczne.

§ 7
NAGRODY

 1. Dla każdego uczestnika Konkursu przewidziany jest dyplom.
 2. Dla laureata konkursu Słupski Chemik przewidziana jest nagroda rzeczowa.

 

Pliki do pobrania:

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica