XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ADAMA MICKIEWICZA

adasglowa mREGULAMIN XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

 1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej i szkoły podstawowej z Polski.
 1. Do 03. kwietnia 2023 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór pisany prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.
 1. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).
 1. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem – nie rysunkiem) autora.
 1. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze
 • imię, nazwisko
 • adres autora
 • numer telefonu autora
 • adres mailowy autora
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
 • adres mailowy nauczyciela prowadzącego
 • nazwa szkoły
 • adres szkoły
 • numer telefonu do szkoły
 • adres mailowy placówki
 1. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej dużej kopercie z napisem „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii dopisać – POEZJA/PROZA.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/ - do04. 2023 r.
 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
 1. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń wyrażają / nie wyrażają zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły organizatora: http://lo2.slupsk.pl/
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, informację tę należy również zaznaczyć w załączonym do regulaminu druku.
 1. Adres do korespondencji :

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

76-200 Słupsk

ul. Mickiewicza 32

z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza

          tel. (059) 84 24 894 – centrala automatyczna

             0 - sekretariat

 1. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Bożena Gajdzis i Dorota Kłos
 1. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Artykuły archiwalne

 

Artykuły przed 1 stycznia 2023 r. znajdują się na stronie archiwalnej.

https://zso2slupsk.home.pl/2LO/

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica