Stowarzyszenie Szkół Aktywnych

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych jest organizacją skupiającą najznakomitsze szkoły w Polsce połączone ideą innowacyjności i wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych działa w ramach federacji zawartej z Towarzystwem Szkół Twórczych i Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność.
Celem federacji jest wspólna troska o dobro uczniów, nauczycieli i szkół oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń.

Do najważniejszych osiągnięć w wieloletniej działalności edukacyjnej TST, SSA, SNO zaliczamy:

 

  • wdrażanie do praktyki szkolnej aktywnych metod nauczania, pobudzających myślenie, ułatwiających dostrzeganie i rozwiązywanie problemów.
  • wypracowanie i wdrożenie systemu wykrywania i wspomagania w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • powołanie przy liceach ogólnokształcących - Klubów Promocji Talentów.
  • opracowanie i wdrożenie metod nauczania zindywidualizowanego,
  • tworzenie systemu wychowawczego, wspartego o trójczynnikową teorię rozwoju osobowości,
  • wydawaniu książek, popularyzujących opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

Miarą osiągnięć edukacyjnych TST, SSA są m. in. wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach. Rokrocznie uczniowie z 64 liceów stowarzyszonych zdobywają około 50% ogólnej puli laurów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach, przy czym licea TST, SSA stanowią niecałe 2% szkół średnich w kraju, do których adresowane są zadania olimpijskie.


 

Zarząd Stowarzyszenia Szkół Aktywnych

 

Przewodnicząca SSA :
Wiesława Zewald - dyr. OKE w Łodzi
 
Zastępca przewodniczącej SSA :
Barbara Taff - dyr. IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie
 
Członkowie zarządu SSA:
Jan Kamiński - dyr. I LO im. M. Kopernika w Łodzi<
Stanisław Pietras - dyr. V LO im. A. Witkowskiego Krakowie
Robert Wróbel - dyr. II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu
 
Sekretarz SSA :
Jerzy Kotowski - dyr. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
 
Kierownik naukowy SSA :
Danuta Nakoneczna - fundator, założyciel SSA
 
Komisja Rewizyjna
przewodniczący:
Henryk Zasępa - dyr. I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
członkowie:
Jadwiga Walkowiak - dyr. VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Aleksander Rybski - dyr. I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu.Twórcą i opiekunem naukowym TST, SSA i SNO jest dr Danuta Nakoneczna.

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica