System wspierania pracy z uczniem zdolnym

System wspierania pracy z uczniem zdolnym
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Słupsku

 

 1. Identyfikowanie ucznia zdolnego:
  1. Przeprowadzanie testów określających poziom umiejętności i wiadomości
  2. Podział uczniów na grupy adekwatnie do kompetencji językowych
  3. Obserwacja potencjału uczniów na lekcji
  4. Wymiana informacji o uczniach między nauczycielami
  5. Rozmowy z rodzicami uczniów
  6. Prowadzenie przez wychowawców rejestru uczniów zdolnych

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica