Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

 1. Skargi i wnioski w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Słupsku przyjmowane i załatwiane są w oparciu o następujące przepisy prawne:
  • Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w sekretariacie szkoły każdego dnia w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30. Dyrektor szkoły w sprawie skarg i wniosków przyjmuje także w czwartki podczas dni otwartych szkoły w godzinach od 16.00 do 18.00.
 3. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także ustnie do protokołu.
 4. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez sekretariat szkoły.
 5. Kwalifikacja skarg i wniosków odbywa się stosownie do zawartej w nich treści, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Po zarejestrowaniu skargi Dyrektor Szkoły zleca sprawę do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.
 7. Skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 8. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica