Podpisanie umowy patronackiej

podpisanie umowy patronackiej2O grudnia odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Pana Mariusza Domańskiego, a Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 5 – Panią Krystyną Lewandowską oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 Panem Grzegorzem Boreckim.

Umowę partnerską podpisano w obecności Pani Marty Makuch Pierwszej Zastępczyni Prezydentki Miasta Słupska, Małgorzaty Lenart – Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej oraz pani Anny Sadlak – Dyrektorki Wydziału Edukacji. Goście podkreślali innowacyjność przedsięwzięcia, zwracając uwagę na nową jakość edukacji w polskiej szkole.

Klasom ósmym towarzyszyły wychowawczynie: Beata Wałaszewska (SP 5) oraz Anna Kamińska – Nowak (SP 6).

Szkoły postanowiły podjąć współpracę w ramach Klasy Patronackiej, której celem będzie objęcie klasy ósmej opieką i wsparciem procesu kształcenia oraz upowszechnianie wśród uczniów umiejętności matematyczno – przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej w myśl zasady uczenia przez działanie. Rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych sprzyja naukowemu poznawaniu świata oraz rozwiązywaniu problemów wynikających z codziennych sytuacji. Uczestnictwo młodzieży szkoły podstawowej w podjętych działaniach umożliwi uczniom objętym opieką Klasy Patronackiej efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszym etapie kształcenia.

Kinga Mielczarek – koordynatorka Klasy Patronackiej

FOTOGALERIA

Piszą o wydarzeniu:

https://gp24.pl/uczniowie-ii-liceum-w-slupsku-beda-pomagali-uczniom-podstawowek-pilotazowe-porozumienie-miedzy-szkolami/ar/c1-17143719

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica