II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Kalendarium 2015/2016

Kalendarz pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku
w roku szkolnym 2015/2016

Data

Wydarzenie

01.09.2015

Inauguracja roku szkolnego

· 10.45 – spotkanie klas I Gimnazjum z wychowawcami (w przydzielonych klasach}

· 11.00 – klasy I Gimnazjum – prowadzenie J. Jaśniewicz

· 11.15 - spotkanie klas I LO z wychowawcami (w przydzielonych klasach)

· 11.30 – klasy I LO - S. Stefański, H. Machura

· 11.45 - spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami (w przydzielonych klasach)

· 12.00 – klasy II i III Gimnazjum – prowadzenie J. Jaśniewicz

· 12.15 - spotkanie klas II i III LO z wychowawcami (w przydzielonych klasach)

· 12.30 – klasy II i III LO - S. Stefański, H. Machura

23.12.2015 - 31.12.2015

Zimowa przerwa świąteczna

15.02.2016-28.02.2016

Ferie zimowe

24.03.2016-29.03.2016

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2016 - 20.04.2016

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)

29.04.2016

Zakończenie zajęć w klasach III LO – S. Stefański, H. Machura

04.05.2016-05.05.2016

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

04.05.2016 – 06.05.2016

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

18.05.2016-20.05.2016

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (18 i 19 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)

23.06.2016

Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3 – J. Jaśniewicz

24.06.2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  • 9.00 – klasy I i II Gimnazjum – D. Korzeniowska-Gudyn
  • 11.00 – klasy I i II Liceum – S. Stefański, H. Machura

29.06.2016 – 30.06.2016

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania

29.06.2016 – 03.07.2016

Przygotowanie logistyczne na rok szkolny 2016/2017 i obowiązek dyspozycyjności nauczycieli w godz. 9 – 13.

I semestr trwa od 1.09.2015 do 15.01.2016,
II semestr od 18.01.2016 do 24.06.2016 (klasy III LO do 29.04.2016)

 

*/