ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT

Grupowe zdjęcie uczniów nagrodzonych w konkursie wraz z dyrektorem drugiego LO, organizatorkami i opiekunami.

31 maja 2022 r.  w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców  XI Konkursu Matematycznego KOMAT o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

Miło nam poinformować, że puchar Dyrektora II LO, zajmując pierwsze miejsce,  zdobył

         Krzysztof Wolski – I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

Pozostali laureaci zajęli następujące miejsca:

II miejsce : Agata Bonk – Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

III miejsce: Kornelia Gołębiewska – Szkoła Podstawowa nr  8 w  Słupsku

IV miejsce: Jakub Ciebielski – Szkoła Podstawowa nr  8  w Słupsku

V miejsce:  Hanna Żyłka -  Szkoła Podstawowa nr  1  w Ustce.

Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz Indeks II LO.

Serdecznie gratulujemy.

XI Konkurs Matematyczny KOMAT

KOMAT LOGO 30 kwietnia 2022 r.  w naszej szkole odbył się XI Konkurs Matematyczny KOMAT o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali ( kolejność alfabetyczna):

Agata Bonk – Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

Jakub Ciebielski – Szkoła Podstawowa nr  8  w Słupsku

Kornelia Gołębiewska – Szkoła Podstawowa nr  8 w  Słupsku

Krzysztof Wolski – I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

Hanna Żyłka -  Szkoła Podstawowa nr  1  w Ustce

O tym, kto zdobędzie Puchar Dyrektora w Słupsku dowiemy się  podczas  uroczystości wręczenia nagród dnia 31 maja 2022 r.  o godz. 13.00  w II Liceum Ogólnokształcącym              im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Serdecznie gratulujemy.

Aneta Mikucka, Małgorzata Szwajkowska

KONKURS MATEMATYCZNY KOMAT

Aula szkoły. Uczniowie w trakcie pisania konkursu.  

30 marca 2022 r gościliśmy blisko 50 uczniów szkół podstawowych ze Słupska i okolic. Ósmoklasiści wzięli udział w XI Konkursie Matematycznym Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora II LO.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KOMAT 2022

tarczaLO2male

 

 

REGULAMIN
KONKURSU MATEMATYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KOMAT
O PUCHAR
DYREKTORAII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W SŁUPSKU

 

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

II. Cele konkursu
1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych
2. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej,
4. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych,
5. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

III. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

IV. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
Tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową z matematyki dla szkoły podstawowej z uwzględnieniem zadań o podwyższonym stopniu trudności.

V. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 32 w Słupsku.
2. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do dnia 26 marca 2022 r.
3. Konkurs odbędzie się dnia 30 marca 2022 r. o godz. 9.00

VI. Organizacja konkursu
1. Organizator wysyła do wszystkich szkół podstawowych miasta Słupska oraz powiatu słupskiego, regulamin, kartę zgłoszenia i oświadczenie. Regulamin, karta zgłoszenia
I oświadczenie są również na stronie internetowej szkoły.
2. Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, pocztą elektroniczną przesyłają karty zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując jako temat: Zgłoszenie na konkurs Komat do dnia 26.03.2022 r.
3. Szkoła typuje max. 3 uczestników. W przypadku większej liczby chętnych należy skontaktować się z organizatorami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Uczniowie, których nazwiska zostały podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo, zgłaszają się wraz z opiekunami w wyznaczonym dniu konkursu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32.
Uczniowie muszą posiadać ze sobą podpisane oświadczenie RODO oraz legitymację szkolną.
5. W punkcie rejestracji (parter budynku) uczestnicy konkursu otrzymują indywidualny kod, którym opisują swoją pracę.
6. Wyniki konkursu umieszczone będą do 30 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej II LO w Słupsku: https://lo2.slupsk.pl/. . Zwycięscy zostaną również powiadomieni mailowo.
7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, w tym m. in.
- Zwycięzca Konkursu otrzymuje Puchar Dyrektora II LO w Słupsku
- Laureaci (miejsca 1 – 5) otrzymują Indeksy Ucznia II LO w Słupsku oraz nagrody rzeczowe.
8. O terminie wręczenia nagród zwycięscy zostaną poinformowani.

VII. Regulamin części konkursowej
1. Uczestnik konkursu samodzielnie rozwiązuje 6-8 zadań otwartych.
2. Część zadań może mieć charakter łamigłówek matematycznych.
3. Czas pracy z zestawem zadań konkursowych wynosi 60-90 minut.
4. Prace są kodowane.
5. Każdy z uczestników konkursu poza arkuszem z zadaniami otrzymuje kartki na zapisanie rozwiązańi brudnopis.
6. Uczniowie nie używają korektorów, kalkulatorów oraz tablic wzorów.
7. Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.
8. Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznaje się punktów, natomiast pozostałą część zadania punktuje się tak, jakby błąd nie wystąpił.
9. Nie przyznaje się punktów, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.
10. Punkty są przyznawane tylko za czynności objęte schematem punktowania.
11. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje przewodniczący konkursu.

VIII. Przepisy końcowe
1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

IX. Skład Komisji Konkursu Matematycznego
W skład Komisji Konkursu wchodzą:
dyrektor II LO - Mariusz Domański - przewodniczący
dr Aneta Mikucka
mgr Małgorzata Szwajkowska

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

KONKURS MATEMATYCZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KOMAT 2021

KOMAT LOGO

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

Cele konkursu:

  1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych
  2. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
  3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej,
  4. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych,
  5. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.