ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ADAMA MICKIEWICZA

tarczaLO2male REGULAMIN XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej i szkoły
podstawowej z Polski.

2. Do 29. kwietnia 2022 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech
egzemplarzach
, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3
utworów) lub utwór pisany prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu
znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).

4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem – nie rysunkiem) autora.

5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o
autorze
• imię, nazwisko
• adres autora
• numer telefonu autora
• adres mailowy autora
• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
• adres mailowy nauczyciela prowadzącego
• nazwa szkoły
• adres szkoły
• numer telefonu do szkoły
• adres mailowy placówki

6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej dużej kopercie z
napisem „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od
kategorii dopisać – POEZJA/PROZA.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku
https://lo2.slupsk.pl/ - do 02.06.2022 r.

8. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

9. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

10. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń
wyrażają / nie wyrażają zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i
nazwiska na stronie internetowej szkoły organizatora: https://lo2.slupsk.pl/

11. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, informację tę należy również
zaznaczyć w załączonym do regulaminu druku.

12. Adres do korespondencji :
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
76-200 Słupsk
ul. Mickiewicza 32

z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza
tel. (059) 84 24 894 – centrala automatyczna
0 - sekretariat

13. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Bożena Gajdzis i Dorota Kłos

14.Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania: