ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

adasglowa mREGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

 1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej i szkoły podstawowej z Polski.

 2. Do 08. lutego 2019 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

 3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).

 4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimemnie rysunkiem) autora.

 5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu autora, adres mailowy autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy placówki).

 6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej dużej kopercie z napisem

     „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii

      dopisać: POEZJA/PROZA.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/ - do 08. marca 2019 r.

 2. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie uroczystości wręczenia nagród.

 3. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z finałem konkursu.

 4. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń wyrażają/a / nie wyrażają/a zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z uroczystości rozdania nagród na stronie internetowej organizatora: http://lo2.slupsk.pl/

 6. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, informację tę należy również zaznaczyć w załączonym do regulaminu druku. (załącznik nr 1).

 7. Adres do korespondencji: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza 76-200 Słupsk ul. Mickiewicza 32

          z dopiskiem Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza

          

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (59) 84 24 894 - centrala automatyczna

0 – sekretaria

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Bożena Gajdzis.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:

 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień