ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Komunikat Komisji Konkursu: “Mała Olimpiada Fizyczna Tesla”

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020, Poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Komisja Konkursu: “Mała Olimpiada Fizyczna Tesla” podjęła decyzję, że w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się tylko etap korespondencyjny. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do finału konkursu otrzymują tytuł finalisty konkursu.

Lista osób, które otrzymują tytuł FINALISTY Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Mała Olimpiada Fizyczna Tesla w roku szkolnym 2019/2020.

1. Norbert Namenanik - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, klasa VIII
2. Kacper Zajkowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, klasa VIII
3. Natalia Radziejewska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, klasa VIII, opiekun: Elżbieta Grzelak
4. Krzysztof Mikucki - Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, klasa VIII, opiekun: Elżbieta Grzelak
4. Igor Lachowicz - Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, klasa VIII
5. W.E.- Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku, klasa VIII, (nie dołączono zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na adres domowy uczniów spoza Słupska. Osobom ze Słupska dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do ich macierzystych szkół zaraz po ich otwarciu. 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień