ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Program

Przedstawiamy
PROGRAM 60-LECIA II LO I Zjazdu Absolwentów
18-20.09.2009r.

Piątek:

1600-2000

    Rejestracja uczestników w gmachu szkoły
    - spotkania koleżeńskie w salach szkoły


1630

    Uroczysta Rada Pedagogiczna
    uczestniczą: nauczyciele, byli nauczyciele, dyrektorzy, władze miasta


Sobota:

900

    Dalsza rejestracja uczniów


930

    Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
    Przemarsz ulicami miasta spod szkoły do Kościoła Mariackiego
    uczestniczą: dyrekcja, absolwenci, nauczyciele


1000

    Msza św. w intencji nauczycieli i wychowawców szkoły


1130
   
    Przejście do Teatru Impresyjnego


1200 - 1315

    Uroczystość oficjalna zjazdu
  •     wystąpienie p. Dyrektor, gości
  • program artystyczny + chór

1500 -  1530
   
  • występ artystyczny - aula
  • aukcja

1530 - 1800     
  • spotkania koleżeńskie w salach  szkoły
  • spotkania z młodzieżą i pedagogami szkoły
  • wspólne zdjęcia
  • zwiedzanie sal

2000 - 300

    Bal zjazdowy (AP)


Niedziela

1100 - 1200

    Zakończenie obchodów i zjazdu
    uczestniczą: dyrekcja, nauczyciele, absolwenci
  
    Powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół II LO


(W najbliższym czasie więcej informacji)