ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznane

imageZgodnie z tradycją, rokrocznie od 1997 roku, Prezydent Miasta Słupska przyznaje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i jak co roku młodzież  II Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Słupsku otrzymała prawie wszystkie stypendia wśród szkół ponadpodstawowych.

Nasi stypendyści to: Julia Kalinowska, Monika Kisielewska, Olga Kowalska, Nikodem Leleniewski, Zofia Leśniewska, Julia Mielczarek, Oliwia Mutka, Paweł Śpiechowicz i Oliwia Żurawik.

Cieszymy się także, że do grona naszych uczniów dołączyli stypendyści ze szkół podstawowych, są to: Anna Suśniak z SP 1, Jan Laskowski z SP STO oraz Dominika Grzeszewska, Natalia Radziejewska i Samuel Urbaniak z SP 3.

Wszystkim naszym uczniom gratulujemy.

 

 Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznawane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą „Stypendium Prezydenta Miasta Słupska”. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/144/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. - stypendia mogą otrzymać uczniowie lub absolwenci szkół podstawowych (kl. V-VIII) oraz ponadpodstawowych, pobierający naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) i wynosi 250,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia, natomiast za osiągnięcia artystyczne wypłacane jest jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla jednego ucznia.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień