• Dokumenty do pobrania

    • Tabela z dokumentami

    •  

     Dokumenty do pobrania
     1 Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego PDF  
     2 Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej PDF Word
     3 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa PDF Word
     4 Cykliczne zwalnianie dziecka z części zajęć lekcyjnych PDF Word
     5 Podanie o zapoznanie nauczycieli z treścią opinii Poradni PP PDF Word
     6 Wniosek rodzica/opiekuna o hasło do eDziennika PDF  
     7 Wniosek aplikacyjny - Zdolni z Pomorza PDF  Word
     8 Zgodę na ujawnienie orzeczenia    Word
     9 Przykazania maturzysty  PDF  
     10 PROCEDURA DOTYCZĄCA UDZIAŁU MŁODZIEŻY W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA SŁUPSKIEM  PDF  
     11 Wniosek o zmianę klasy   Word
     12 Wniosek o zmianę grupy językowej / języka   Word
     13 Wniosek o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego   Word
     14 WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  PDF  
     15 Dzienniczek ITU   Word