• Dyrektora

   • Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku

   • UWAGA !!!

    PDF-y interaktywne należy pobrać, a następnie uzupełnić otwierając je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader

     

    Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku

    • Regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - PDF
    • Wniosek (Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie) - PDF
    • Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty - PDF