• Skład Zarządu Rady Rodziców

    • Skład Zarządu RR

    • Członkami Prezydium Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostali:

     • p. Ewa Głaszcz - Przewodnicząca
     • p. Maciej Krawczewski - Sekretarz
     • p. Szymon Korab - Skarbnik
     • p. Justyna Włostowska - Członek
     • p. Barbara Gesner-Słomczyńska - Członek

     Członkami Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostali:

     • p. Beata Czajka-Brzozowska - Przewodnicząca
     • p. Małgorzata Andrzejczak - Członek
     • p. Adriana Sarnowska - Członek