• Wspomnienia

   • Z poczty absolwenta

    26.10.2023 10:49

    Przedstawiam Wam kilka uwag skreślonych przez absolwenta (Wojciecha M. Wachniewskiego - matura'75). Uwagi te otrzymałem w poczcie elektronicznej

    Serdeczne podziękowania za zgodę na opublikowanie. Admin

    Wiecie na pewno, Kochani moi, że Wasza [to jest - przepraszam: Nasza też!] Szacowna Szkoła święci w tym roku Jubileusz swojego budynku.Najmilsze [dla mnie i dla wielu innych też] Miejsce na Ziemi mieści się w budynku byłej Trzeciej Gemeindeschule, wzniesionej zapewne jeszcze za sprawą sławnego Burmistrza H. Matthesa, tego samego, który "postawił był swój Stolp na nogi".

   • Ze Słupska do uniwersyteckich katedr

    26.10.2023 10:52
    akorzenienie jest zapewne stałą potrzebą natury ludzkiej. Może łączy się to z prawami ludzkiego organizmu, a ściślej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny, o którym mało wiemy, co nie znaczy, że nie istnieje. Słowami Czesława Miłosza dyrektor szkoły, Pani Lucyna Markiewicz, powitała niecodziennych gości, którzy 24 maja 2007 roku dzięki uprzejmości władz Akademii Pomorskiej w Słupsku odwiedzili mury naszej szkoły. Spotkanie nosiło wspólny tytuł Ze Słupska do uniwersyteckich katedr. Każdy z zaproszonych gości żył w naszym mieście, tu się uczył lub pracował, cechą wspólną jest fakt, iż wszyscy oni osiągnęli ogromne sukcesy na polu nauki, zdobywając tytuły naukowe profesora.
   • Wspomnienia Eugeniusza Parwanickiego

    26.10.2023 10:53

    Prezentujemy z satysfakcją wspomnienia Eugeniusza Parwanickiego zamieszczone na stronach serwisu GP24

    Wywiad wspominkowy przeprowadził Zbigniew Marecki