• Ranking portalu WaszEdukacja.pl

    • Ogólnopolski ranking liceów 2023 roku portalu WaszEdukacja.pl

    • ogólnopolskim rankingu liceów 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1869 liceów publicznych oraz niepublicznych, spełniając tym samym wymogi regulaminu.

     Przy tworzeniu rankingu liceów, uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście. Na liście znalazły się wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

     Ranking miejski: Ranking Liceów Słupsk (waszaedukacja.pl)

     Ranking krajowy:  Ranking Liceów (waszaedukacja.pl)

      

     Pragnę poinformować o lokatach II Liceum Ogólnokształcącego im. A Mickiewicza w Słupsku.

     Kraj: 92

     Miasto: 1

     Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników

     Metodologia rankingu:

     1.      Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 25%

     To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

     2.      Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 35%

     Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

     3.      Sukces w olimpiadach - 15%

     Kolejnym kryterium były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W rankingu uwzględniono uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie przedmiotowej. Za każdą ogólnopolską olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady dana szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

     4.      Wskaźnik EWD - 25%

     W tym przypadku została wyciągnięta średnia z wskaźników edukacyjnej wartości dodanej danej szkoły, a następnie wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

     Tabela rankingowa:

     Miejsce

        

     Słupsk

     Polska

     Placówka

     Punkty

     1

     92

     II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Słupsk

     65.018 pkt

     2

     239

     Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka Słupsk

     59.065 pkt

     3

     350

     I Liceum im. Bolesława Krzywoustego Słupsk

     56.932 pkt

     4

     656

     V Liceum im. Zbigniewa Herberta Słupsk

     52.601 pkt

     5

     670

     I Społeczne Liceum im. Zjednoczonej Europy Sto Słupsk

     52.364 pkt

     6

     780

     Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Słupsk

     51.267 pkt

     7

     1277

     Medyczne Liceum Słupsk

     44.426 pkt

     8

     1315

     IV Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Słupsk

     43.872 pkt

     9

     1631

     Policyjne Liceum Słupsk

     37.382 pkt

     10

     1736

     Liceum im. Wacława Sierpińskiego Słupsk

     34.153 pkt

     11

     1770

     Społeczne Liceum Słupsk

     32.958 pkt

     12

     1780

     Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku Słupsk

     32.318 pkt

     13

     1781

     Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki Słupsk

     32.3 pkt

      

     Źródło: Ranking Liceów Słupsk (waszaedukacja.pl)