• Konto

    • NR KONTA RADY RODZICÓW

    •  

     16 2030 0045 1110 0000 0144 2110
      

     Klasa, która co najmniej w 90% wpłaci do końca marca danego roku szkolnego składkę roczną na poczet Rady Rodziców, nabywa prawo do otrzymania z budżetu Rady Rodziców dofinansowania w wysokości 300 zł na dowolny cel.