• Komat

     • LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT
     • LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT

     • 13.06.2024 09:43
     • Dnia 12 czerwca 2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia  nagród dla laureatów Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrektora II LO  dla uczniów szkół podstawowych.  

      Miło nam poinformować, że puchar Dyrektora II LO oraz indeks II LO,  zajmując pierwsze miejsce,  zdobył 

      Flavio Postiglione – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach.  

      Pozostali laureaci zajęli:  

      • II miejsce: Bogdan Berezowski - Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku 
      • III miejsce ex. Iga Stawasz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach oraz Edvard Nikonorov -Oborskyi - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce 
      • V miejsce: Hanna Brochocka - Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku 

      Wszyscy laureaci otrzymali bon pieniężny i nagrody książkowe.  

      Serdecznie gratulujemy laureatom i ich nauczycielom.  

      Aneta Mikucka, Małgorzata Szwajkowska.  

     • więcej
     • LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT
     • LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT

     • 06.06.2024 21:17
     • 29 maja 2024 r. w II Liceum Ogólnokształcącym  odbył się  XIII Konkurs Matematyczny KOMAT o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 

      Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali ( kolejność alfabetyczna): 

      - Bogdan Berezowski - Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku 
      - Hanna Brochocka - Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku 
      - Edvard Nikonorov -Oborskyi - Szkoła Podstawowa  nr 3 w Ustce 
      - Flavio Postiglione – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach 
      - Iga Stawasz -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach 


      O tym, kto zdobędzie Puchar Dyrektora, dowiemy się podczas uroczystości wręczenia nagród 12 czerwca  2024 r. o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  w Słupsku. 

      Serdecznie gratulujemy. 

      Aneta Mikucka, Małgorzata Szwajkowska  

     • więcej
     • REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT O PUCHAR DYREKTORA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

     • 20.11.2023 15:08
     • REGULAMIN
      KONKURSU MATEMATYCZNEGO KOMAT
      O PUCHAR DYREKTORA
      II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA
      W SŁUPSKU

      I. Organizator konkursu
      Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

      II. Cele konkursu
      1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół
      podstawowych;
      2. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy;
      3. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych;
      4. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki.

      III. Uczestnicy
      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

      IV. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
      Tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową z matematyki dla szkoły
      podstawowej z uwzględnieniem zadań o podwyższonym stopniu trudności.

      V. Warunki uczestnictwa
      1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
      2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
      w zakresie związanym z konkursem.
      3. Nauczyciel danej szkoły, z której uczniowie wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie,
      sporządza listę osób (maksymalnie 3) biorących w nim udział (załącznik 1) i przesyła ją
      w formie elektronicznej do dnia 15 maja 2024 r. na adres: komat@lo2.slupsk.pl wraz
      z oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) ucznia biorącego udział w konkursie.
      (załącznik nr 2). Załączniki należy wypełnić komputerowo lub pismem drukowanym.
      4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem konkursu.

      VI. Przebieg konkursu
      1. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.
      2. Konkurs odbędzie się dnia 29 maja 2024 r. o godz. 9.45 w II Liceum Ogólnokształcącym
      im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32 i trwać będzie 60-90 min.
      3. Prace są kodowane.
      4. Każdy z uczestników konkursu poza arkuszem z zadaniami otrzymuje kartki na zapisanie
      rozwiązań i brudnopis.
      5. Uczniowie nie używają korektorów, kalkulatorów oraz tablic wzorów.
      6. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia
      warunków udziału w konkursie.
      7. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje
      przewodniczący konkursu.
      8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
      9. Wyniki konkursu umieszczone będą do 10 czerwca 2024 r. na stronie internetowej II LO
      w Słupsku: www.lo2.slupsk.pl
      Zwycięzcy zostaną również powiadomieni mailowo.
      10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, zwycięzca Konkursu otrzyma Puchar Dyrektora
      II LO w Słupsku oraz Indeks Ucznia II LO w Słupsku.
      11. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani.

      VII. Skład Komisji Konkursu Matematycznego
      W skład Komisji Konkursu wchodzą:
      dyrektor II LO - Mariusz Domański - przewodniczący
      dr Aneta Mikucka
      mgr Małgorzata Szwajkowska

      Pliki do pobrania:
      Regulamin z załącznikami
       
     • więcej